אודות

אודות ספריית בית הספר

הספרייה הינה מרכז המשאבים של בית הספר הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם האגפים השונים של בית הספר ומסייעת בהגשמת המטרות החינוכיות של בית הספר ושל תכנית הלימודים.

מרכז המשאבים פועל בתחומים הבאים:

א. עידוד קריאה והשאלת ספרים. במסגרת תחום זה נערכות פעילויות כיתתיות מגוונות המביאות את הספרים אל התלמידים. פרויקט הקריאה המונחית פועל בשיתוף פעולה עם המורים לספרות ובמסגרתו קוראים כל תלמידי כיתות ז-ח לפחות שני ספרי קריאה בשנה, בנושאים מגוונים. לאחר הקריאה נערכות פעילויות מסכמות על הספר. בנוסף מתקיימים בספרייה מפגשים עם סופרים .כל שכבה נפגשת עם יוצר אחר.

ב. חדר עיון בו ניתן לקבל הדרכה אישית ויעוץ בכל הקשור לשימוש בספרי עזר להכנת שיעורי בית והכנת עבודות. בחדר העיון עומדת לרשות התלמידים מכונת צילום . כרטיסים ניתן לרכוש אצל הספרניות.

ג. מרכז לכתיבת עבודות אישיות. בבית ספרנו פותח פרויקט רב שנתי של כתיבת עבודות. הפרויקט כולו נעשה ביוזמה ובעידוד מרכז המשאבים. כאן מרוכזים מקורות המידע הנדרשים לתלמיד. צוות מרכז המשאבים מיומן בהנחיית תלמידים בכתיבת עבודות, מפיק חוברות הנחייה ומקיים סדנאות למורים ולתלמידים.